Jezus Do Ludzkości

Tłumaczenie Orędzi

Orędzia Marii od Bożego Miłosierdzia są tłumaczone na różne języki. Niniejsza strona zawiera tłumaczenia Orędzi dokonane na język polski.

Prace nad tłumaczeniami Orędzi zostały zasadniczo zakończone. Teskt orędzi nie zawsze łatwo przedstawić w sposób adekwatny w języku polskim. Wszystkich, którzy zauważyliby błąd albo nieścisłość, zachęcamy do poinformowania nas o tym - do kontaktu z redakcją strony.

Księgę Prawdy można kupić w formie książkowej (sklep elgido.com), a wkrótce dostępna będzie także w formie e-booków.

Zezwala się i zachęca do umieszczania poszczególnych Orędzi, ich fragmentów czy zupełnie mniejszych zestawień na własnych stronach internetowych i blogach - z podaniem źródła i bez ingerencji w tekst. Prosimy jednak wyraźnie o niepowielanie większej ilości czy całości orędzi. Zachęcamy, by wracać na wzmiankowane strony internetowe i do nich się odwoływać.

Do Orędzi należy podchodzić w modlitwie, prosząc Ducha Świętego o oświecenie. W przypadku trudności ze zrozumieniem lub wątpliwości interpretacyjnych warto porównywać polskie tłumaczenie z oryginałem, biorąc pod uwagę kontekst.

Tłumacze i redaktorzy pragną zachować anonimowość. Dzieło jest na chwałę Bożą.