Jezus Do Ludzkości

Czym jest Ostrzeżenie

Aby ocalić świat, wkrótce będzie miało miejsce OŚWIECENIE SUMIEŃ (Ostrzeżenie), które zostało przepowiedziane przez Matkę Bożą w Garabandal w 1961 roku.

Dlaczego nastąpi Ostrzeżenie

 • Aby udowodnić całemu światu, że Bóg istnieje
 • Aby przyprowadzić każdego ponownie do Jezusa i na drogę Prawdy
 • Aby poprzez nawrócenia zahamować na świecie wpływ grzechu i zła
 • Aby pomóc uratować nas, zanim nasza dusza zostanie osądzona, przez danie nam szansy poprawy i błagania o przebaczenie za popełnione przez nas grzechy
 • Aby nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szans na zbawienie bez tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia
 • Aby umocnić wiarę wśród wierzących

Co poprzedzi Ostrzeżenie

 • Dwie komety zderzą się na niebie
 • Ludzie będą spodziewać się, że to wywoła katastrofy większe niż trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie. Będzie to znak, że wkrótce spotkamy Jezusa
 • Niebo stanie się czerwone i zobaczymy Wielki Krzyż na niebie, Znak do przygotowania się
 • Ateiści powiedzą, że jest to globalne złudzenie. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale takiego nie będzie
 • Będzie to spektakularne zjawisko, ale nie wyrządzi nam żadnej szkody, ponieważ będzie Aktem Miłości i Miłosierdzia pochodzącym od Jezusa

Co się wydarzy podczas Ostrzeżenia

 • Każdy powyżej odpowiedniego wieku, dozna osobistego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem. Będzie to jak dzień naszego sądu szczegółowego po śmierci, tylko że tym razem jeszcze nie będzie wyroku skazującego. Zamiast niego dostaniemy szansę, aby poprosić o przebaczenie
 • Zostaną nam pokazane wszystkie nasze grzechy i sprawi to, że poczujemy ogromny smutek i wstyd
 • Niektórzy poczują tak wielkie obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu, gdy ich grzechy zostaną im ukazane, że umrą zanim wykorzystają okazję prośby o przebaczenie
 • Każdy zobaczy stan swej duszy przed Bogiem – co dobrego i co złego uczynił w swym życiu
 • Wielu ludzi upadnie i będzie płakać łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zdumienia i miłości
 • Nareszcie stanie się możliwe życie nowym życiem, gdy będziemy znali pełną Prawdę

Co należy uczynić przed Ostrzeżeniem

 • Jezus prosi teraz każdego, by modlić się za te dusze, które będą w stanie w grzechu śmiertelnego, i które być może umrą od wstrząsu Ostrzeżenia. Każdy musi się teraz przygotować
 • Jezus prosi, abyśmy wszyscy już teraz, czyli jeszcze przed Ostrzeżeniem, przygotowali się duchowo i skorzystali z możliwości spowiedzi, pokuty i prośby o przebaczenie naszych grzechów